Dezinsekcia

je súbor opatrení, ktorých cieľom je hubenie alebo obmedzovanie škodlivého a epidemiologicky významného hmyzu a ostatných článkonožcov.

V komunálnej oblasti ide prevažne o druhy žijúce v blízkosti človeka, ktoré majú hygienický význam, prenášajú niektoré choroby, a spôsobujú škodu na produktoch, potravinách šatstve a pod.Potreba dezinsekcie je vyvolaná predovšetkým veľkou rozmnožovacou schopnosťou hmyzu. Pre udržanie populácie hmyzu v “rozumných” medziach je treba v každej generácii znížiť početné stavy asi o 95%, pre úplné vyhubenie ešte viac.

Máloktorý prípravok sám zaručí tak vysoký efekt prakticky žiadny nie na trvalo. Preto je jedným z prvoradých spôsobov boja prevencia. Preventívne opatrenia sú založené na zhoršovaní životných podmienok hmyzu v dôsledku ktorých sa znemožňuje alebo tlmí jeho rozmnožovanie alebo prenikanie z iných miest výskytu do obytných alebo prevádzkových priestorov.

V praxi majú preventívne opatrenia bohužiaľ len čiastočný účinok a ak dôjde k premnoženiu hmyzu nad únosnú mieru, je treba zasiahnuť k represívnym dezinsekčným metódam. Represívnu dezinsekciu prevádzame za použitia prostriedkov fyzikálnej, biologickej a najčastejšie chemickej povahy, ktoré hmyz priamo usmrcujú, narušujú jeho vývoj alebo vyvolávajú jeho choroby. Najlepšie účinky sa dosiahnu kombináciou všetkých dostupných prostriedkov.