Spoločnosť ASANISTA PLUS

ponúka služby v týchto oblastiach:

Deratizácia

je súbor opatrení, ktoré smerujú k hubeniu alebo obmedzovaniu výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavcov.

Čítajte ďalej...

Dezinsekcia

je súbor opatrení, ktorých cieľom je hubenie alebo obmedzovanie škodlivého a epidemiologicky významného hmyzu a ostatných článkonožcov.

Čítajte ďalej...

Dezinfekcia

je proces ničenia pôvodcov infekcií, ktorý ma za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi a tým zabrániť šíreniu chorôb.

Čítajte ďalej...