O nás

Spoločnosť ASANISTA PLUS ponúka služby v týchto oblastiach:

DERATIZÁCIA - DEZINSEKCIA - DEZINFEKCIA

Vedená je v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, vložka číslo 16479/B. IČO: 35737824, DIČ: 2020211094

Naši pracovníci majú pri hubení škodlivých živočíchov a hmyzu (krysy, potkany, myši, šváby, rusy, mravce faraónske, ploštice, osy, blchy a pod.) v komunálnej oblasti viac ako 10 ročné skúsenosti. Hubíme škodlivé hlodavce a hmyz, ktoré žijú v ľudských sídlach a objektoch trvalo, ale aj, ktoré sa do ľudských sídiel a objektov sťahujú sezónne, napríklad na zimu, ale inak žijú vo voľnej prírode. Používame prípravky ktoré sú schválené a ich používanie je povolené Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom životného prostredia SR. Pri aplikácii kladieme dôraz na bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť a minimálne ekologické dopady na životné prostredie. Nezanedbateľná je aj naša snaha v čo najväčšej miere eliminovať prestoje našich klientov pri našej činnosti, po dohode sme schopný zásah realizovať od 00 hod. do 24 hod. sedem dní v týždni. Pri navrhovaní postupov a aplikácií vychádzame z možností a potrieb našich klientov, volíme postupy maximálne účinné a ekonomicky prijateľné. V menšom rozsahu prevádzame aj čistenie priestorov (povaly, svetlíky, a pod.) ako aj ošetrenia herbicídmi (proti burinám).

ASANISTA Plus s.r.o je člen Cechu profesionálov DDD v SR.